Kệ đơn móc treo đồ

Kệ đơn móc treo đồ Móc treo đồ siêu thị dài 10, 20, 25,40 cm với nhiều loại móc đơn, đôi, có bi … với nhiều chủng loại để cài vào lưới siêu thị và treo các đồ bày bán trong siêu thị.

Liên hệ nhanh