2.1: Thu thập thông tin trên diện tích mặt bằng.
2.2: Nghiên cứu thị trường để setup siêu thị mini, siêu thị.
2.3: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trước khi thực hiện setup.
2.4: Thỏa thuận ký kết hợp đồng hợp tác

3.1: Phân bổ vốn đầu tư.
3.2: Dự toán hàng hóa kinh doanh.
3.3: Dự toán thiết bị giá kệ, thiết bị thu ngân.
3.4: Dự toán thiết bị bảo quản, tủ đông tủ mát.
3.5: Lập dự toán thiết bị an ninh, camera.
3.6: Tính điểm hòa vốn kinh doanh siêu thị.
3.7: Lập kế hoạch đạt điểm hòa vốn, kiểm soát chi phí tối ưu thời gian hòa vốn.

a. Thi công mặt bằng (Chủ đầu tư thực hiện).
4.1a: Tư vấn thiết kế bản vẽ công năng tòa nhà, phân khu chức năng theo công năng sử dụng.
4.2a: Thi công sửa chữa (Chủ đầu tư thực hiện).
b. Tư vấn thiết kế công năng.
4.1b: Thiết kế Layout ngành hàng siêu thị.
4.2b: Tư vấn hệ thống điện cấp sáng, nguyên tắc lắp đặt thiết bị điện phù hợp với công năng vận hành siêu thị.
4.3b: Tư vấn thiết kế hệ thống điện lạnh.
4.4b: Tư vấn thiết kế hệ thống giám sát an ninh.
4.5b: Tư vấn thiết kế hình ảnh nhận diện.
4.6b: Tư vấn về định biên nhân sự chuẩn, đủ vận hành.

5.1: Danh mục hồ sơ pháp lý xin cấp phép theo quy định của pháp luật.
5.2: Tuyển dụng nhân sự.
5.3: Đào tạo nhân sự – Hệ thống quy định, quy trình vận hành.
5.4: Truyền thông Marketing.
5.5: Ký kết hợp đồng thu mua hàng hóa/Danh mục nhà cung cấp.
5.6: Mua sắm thiết bị vật tư, công cụ dụng cụ, hỗ trợ vận hành.
5.7: Triển khai nhận thiết bị giá kệ và lắp đặt giá kệ, thiết bị bảo quản hàng đông lạnh, hàng mát.
5.8: Triển khai nhập hàng lên hệ thống phần mềm.
5.9: Trưng hàng hóa, đào tạo trưng bày theo logic theo tiêu chuẩn siêu thị trên Layout.
5.10: Lắp đặt hệ thống tin học, thiết bị IT và đào tạo phần mềm.
5.11: Tư vấn khai trương.