Tủ mát trưng bày hoa quả

Tủ bảo quản tốt các loại hoa quả. Đảm bảo sự tươi ngon và bảo quản được lâu tất cả các loại trái cây. Đa dạng kích thước phù hợp cho các mô hình siêu thị

Liên hệ nhanh