Màn hình hiển thị

100.000

Màn hình hiển thị là thiết bị với dòng chữ hiển thị giá của sản phẩm vừa quét xong và tổng giá trị đơn hàng khách hàng phải trả để khách hàng có thể theo dõi thông tin giá sản phẩm đã chọn. Ở các siêu thị lớn thường đầu tư thêm màn hình hiển thị này giúp khách hàng có thể quan sát dễ dàng, tạo tính chuyên nghiệp. Với các siêu thị nhỏ, cửa hàng tiện lợi không cần thiết phải đầu thêm thiết bị này.

Liên hệ nhanh