Đầu đọc mã vạch

100.000

Để đọc mã vạch của các sản phẩm trong cửa hàng bạn, bạn cần phải có một đầu đọc mã vạch. Mỗi loại sản phẩm có một mã vạch riêng, để khi máy đọc mã vạch truyền dữ liệu vào máy tính sẽ tự động hiện ra giá tiền của sản phẩm. Đầu đọc mã vạch có nhiều loại: đa tia/đơn tia, để bàn/cầm tay… Tùy theo đặc điểm kinh doanh của cửa hàng, bạn có thể lựa chọn đầu đọc mã vạch phù hợp. Với cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ bạn chỉ cần sử dụng đầu đọc mã vạch đơn tia, cầm tay gọn nhẹ, dễ sử dụng như Symbol LS 1203, Symbol LS 2208, Datalogic QW 2100… Với siêu thị lớn thì bạn có thể sử dụng đầu đọc mã vạch đa tia để dễ dàng đọc mã vạch, nhanh hơn như Magellan 2200VS, Magellan 800i, Honeywell MS 3780…

Liên hệ nhanh