TTTM Long Tơ Plaza

  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Long Tơ :
  • Tổng diện tích kinh doanh ~ 4200 m2 trên mặt bằng kinh doanh 3 tầng . 
  • Thời gian setup đi vào vận hành 30 ngày .
  • Thời gian khai trương . 14/1/2019 
  • Địa chỉ : TT Nông Cống, H. Nông Cống, Thanh Hóa