KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ KIDS WORLD.

Chủ đầu tư: Anh Tuấn Anh. Tổng diện tích kinh doanh gần 800m2. Thời gian setup đi vào vận hành 30 ngày. Thời gian khai trương: 14/01/2019. Địa chỉ: Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá.

Chủ đầu tư: Anh Tuấn Anh.
Tổng diện tích kinh doanh gần 800m2.
Thời gian setup đi vào vận hành 30 ngày.
Thời gian khai trương: 14/01/2019.
Địa chỉ: Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá.