TTTM AS Plaza Thọ Xuân

  • Chủ đầu tư : Công Ty cổ phần siêu thị AS :
  • Tổng diện tích kinh doanh ~ 4000 m2 trên mặt bằng kinh doanh 1 tầng . 
  • Thời gian setup đi vào vận hành 30 ngày .
  • Thời gian khai trương . 27/4/2019 
  • Địa chỉ : Xã Thọ Xương , H. Thọ Xuân , Thanh Hóa