CỬA HÀNG TIỆN ÍCH TOP – HAND.

Chủ đầu tư: Anh Hà. Tổng diện tích kinh doanh gần 90m2 trên mặt bằng kinh doanh 1 tầng. Thời gian setup đi vào vận hành 20 ngày. Thời gian khai trương: 10/01/2019. Địa chỉ: Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá.

Chủ đầu tư: Anh Hà.
Tổng diện tích kinh doanh gần 90m2 trên mặt bằng kinh doanh 1 tầng.
Thời gian setup đi vào vận hành 20 ngày.
Thời gian khai trương: 10/01/2019.
Địa chỉ: Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá.