Siêu thị mini Nhật Anh

  • Chủ đầu tư: Chị Tươi
  • Tổng diện tích kinh doanh: ~ 100 m2 trên mặt bằng kinh doanh 1 tầng.
  • Thời gian setup: đi vào vận hành 14 ngày.
  • Thời gian khai trương: 26/9/2019
  • Địa chỉ : Xã Đông Minh , H. Đông Sơn, Thanh Hóa