KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ AS MART.

Chủ đầu tư: Anh Hùng. Tổng diện tích kinh doanh gần 300m2. Thời gian setup đi vào vận hành 30 ngày. Thời gian khai trương: 27/11/2014. Địa chỉ: Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Chủ đầu tư: Anh Hùng.
Tổng diện tích kinh doanh gần 300m2.
Thời gian setup đi vào vận hành 30 ngày.
Thời gian khai trương: 27/11/2014.
Địa chỉ: Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.