KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ HAPPY LAND.

Chủ đầu tư: Anh Hùng. Tổng diện tích kinh doanh gần 1000m2 trên mặt bằng kinh doanh 400m2 trong nhà và hơn 600m2 ngoài trời. Thời gian setup đi vào vận hành 40 ngày. Thời gian khai trương: 27/04/2019. Địa chỉ : Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.

Chủ đầu tư: Anh Hùng.
Tổng diện tích kinh doanh gần 1000m2 trên mặt bằng kinh doanh 400m2 trong nhà và hơn 600m2 ngoài trời.
Thời gian setup đi vào vận hành 40 ngày.
Thời gian khai trương: 27/04/2019.
Địa chỉ : Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.