• Thu thập thông tin trên diện tích mặt bằng
  • Nghiên cứu thị trường để setup siêu thị mini, siêu thị mart – Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trước khi thực hiện setup
  • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trước khi thực hiện setup
  • Thỏa thuận ký kết hợp đồng hợp tác.