a. Thi Công mặt bằng. (Chủ đầu tư thực hiện)

  • Tư vấn thiết kế bản vẽ công năng tòa nhà, phân khu chức năng theo công năng sử dụng.
  • Thi công sữa chữa. ( Chủ đầu tư thực hiện )

b. Tư vấn thiết kế công năng

  • Thiết kế layout ngành hàng siêu thị
  • Tư vấn hệ thống điện cấp sáng, nguyên tắc lắp đặt thiết bị điện phù hợp với công năng vận hành siêu thị
  • Tư vấn thiết kế hệ thống điện lạnh
  • Tư vấn thiết kế hệ thống giám sát an ninh
  • Tư vấn thiết kế hình ảnh nhận diện
  • Tư vấn về định biên nhân sự chuẩn, đủ vận hành